Napísal: Super User
Kategória:

REGIONÁLNY PRODUKT HORNÝ ŠARIŠ

MAS informuje žiadateľov o príspevok v rámci IROP, že Riadiaci orgán pre IROP zverejnil aktualizované prílohy Implementačného modelu, ktoré sa môžu týkať aj uvedených žiadateľov a ktoré môžu byť relevantné pri príprave ŽoPr.

 

 Informácia pre žiadateľov o príspevok v rámci IROP

                                                                                                

Oznámenie o používaní loga MIRRI

"Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre Miestne akčné
skupiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou
COVID-19"