MAS Dukla, o.z.

telefón: +421 905 841 959

E-mail: masdukla@masdukla.sk

Napísal: Super User

REGIONÁLNY PRODUKT HORNÝ ŠARIŠ

MAS informuje žiadateľov o príspevok v rámci IROP, že Riadiaci orgán pre IROP zverejnil aktualizované prílohy Implementačného modelu, ktoré sa môžu týkať aj uvedených žiadateľov a ktoré môžu byť relevantné pri príprave ŽoPr.

 

 Informácia pre žiadateľov o príspevok v rámci IROP

                                                                                                

Oznámenie o používaní loga MIRRI

"Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre Miestne akčné
skupiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou
COVID-19"

Kategória: