MAS Dukla, o.z.

telefón: +421 905 841 959

E-mail: masdukla@masdukla.sk

Napísal: Super User
Kategória:

 Informácia pre žiadateľov o príspevok v rámci IROP

"Výzva IROP-CLLD-Q002-511-001 s prílohami" aktivita A1 Podpora
podnikania a inovácií - aktualizácia č. 2 - aktualizované k 12.4.2023

15. kolo otvorenej výzvy - dátum uzatvorenia kola 10.5.2023 - výška alokácie 449.048,66 €

"Výzva IROP-CLLD-Q002-512-002 s prílohami" aktivita B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry - aktualizácia č. 2 - aktualizované k 19.8.2021.

13. kolo otvorenej výzvy - dátum uzavretia kola 21.07.2023 - výška alokácie 100.000,00 €

"Výzva IROP-CLLD-Q002-512-002 s prílohami" aktivita B1 Investície do
cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry - aktualizácia
č. 1 - aktualizované k 10.5.2021 -  neplatná verzia - ďalej platná ako aktualizácia č.2 - od 19.8.2021

"Výzva IROP-CLLD-Q002-512-004 s prílohami" aktivita B3 Nákup vozidiel
spoločnej dopravy osôb - aktualizácia č. 1 - aktualizované k 10.5.2021

10. kolo otvorenej výzvy - dátum uzavretia kola 24.04.2023 - výška alokácie 56.854,50 €

"Výzva IROP-CLLD-Q002-512-003 s prílohami" aktivita B2
Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel - aktualizácia č. 1 -
aktualizované k 23.4.2021

13. kolo otvorenej výzvy - dátum uzavretia kola 28.04.2023 - výška alokácie 744,24 € - aktualizované 23.4.2021 - účinná do 28.04.2021, ďalej platná ako aktualizácia č.2 od 02.05.2023

"Výzva IROP-CLLD-Q002-511-001 s prílohami" aktivita A1 Podpora
podnikania a inovácií - aktualizácia č. 1 - aktualizované k 8.4.2021

aktualizované k 23.4.2021 - účinná do 28.4.2021, ďalej platná ako aktualizácia č. 2 od 02.05.2023

14. kolo otvorenej výzvy - dátum uzavretia kola 11.04.2023 - výška alokácie 449.048,66 €

"Výzva IROP-CLLD-Q002-512-004 s prílohami" aktivita B3 Nákup vozidiel
spoločnej dopravy osôb - 22.10.2020 - neplatná verzia - ďalej platná ako aktualizácia č.1 od 10.5.2021

Oznámenie o používaní loga MIRRI

"Výzva IROP-CLLD-Q002-512-003 s prílohami" aktivita B2 Zvyšovanie
bezpečnosti a dostupnosti sídiel - 21.04.2020  - aktualizovane k 1.10.2020 - neplatná verzia - ďalej platná ako aktualizácia č.1 - od 23.4.2021

"Výzva IROP-CLLD-Q002-512-002 s prílohami" aktivita B1 Investície do
cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry - 21.04.2020 - aktualizované k 1.10.2020 neplatná verzia - ďalej platná ako aktualizácia č.1 od 10.5.2021

"Výzva IROP-CLLD-Q002-511-001 s prílohami" - 31.12.2019 - aktualizovane k 1.10.2020 - neplatná verzia - ďalej platná ako aktualizácia č.1 od 8.4.2021

Napísal: Super User
Kategória:

Výzva MAS_067/7.4/5 - s prílohami "Podpora na investície do vytvárania,
zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry" - 12.6.2023- ukončené

Výzva MAS_067/7.5/2 s prílohami "Podpora na investície do rekreačnej
infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej  infraštruktúrymalých rozmerov na verejné využitie" - 12.6.2023- ukončené

 Výzva MAS_067/7.2/5 - s prílohami "Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúrmalých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie" - 12.6.2023- ukončené

"Výzva MAS_067/7.5/1 s prílohami" "Podpora na investície do rekreačnej
infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry
malých rozmerov na verejné využitie." - 19.7.2021 - ukončené

"Výzva MAS_067/7.4/4 s prílohami" "Podpora na investície do vytvárania,
zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke
obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej
infraštruktúry." - 19.7.2021 - ukončené

"Výzva MAS_067/7.2/4 s prílohami" "Podpora na investície do vytvárania,
zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých
rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor
energie." - 19.7.2021 - ukončené


"Výzva MAS_067/1.2/1 s prílohami" "Podpora na demonštračné činnosti a
informačné akcie" - 28.6.2021 - ukončené

"Výzva MAS_067/6.1/1 s prílohami" Pomoc na začatie podnikateľskej
činnosti pre mladých poľnohospodárov - 21.6.2021 - ukončené

"Výzva MAS_067/4.1/3 s prílohami" Podpora na investície do
poľnohospodárskych podnikov - 21.6.2021 - ukončené

"Výzva MAS_067/6.4/2 s prílohami" Podpora na investície do vytvárania a
rozvoja nepoľnohospodárskych činnosti - 21.6.2021 - ukončené

Výzva  na výber odborných hodnotiteľov  ŽoNFP pre PRV 2014-2020 pre
podopatrenia 1.2 a 6.1 - 15.6.2021 - ukončené

Výzva MAS_067/8.5/1 s prílohami - 20.11.2020 - ukončené

Výzva MAS_067/6.4/1 - aktualizácia" - 12.03.2020 - ukončené

"Výzva MAS_067/4.1/2 s prílohami" - 28.02.2020 - ukončené

"Výzva MAS_067/7.4/3 s prílohami" - 28.02.2020 - ukončené

Výzva MAS_067/7.2/3 s prílohami - 28.02.2020 - ukončené

Výzva na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP z PRV SR 2014 - 2020 pre podopatrenie 4.1, 6.4 a 8.5 - 17.02.2020 - ukončené

"Výzva MAS_067/6.4/1 s prílohami" - 20.12.2019 - ukončené

"Výzva na výber odborných
hodnotiteľov ŽoNFP z PRV 2014 -2020 pre podopatrenie 4.1"- 16.09.2019 - ukončené

"Výzva MAS_067/7.2/2 s prílohami" - 05.09.2019 - ukončené

"Výzva MAS_067/7.4/2 s prílohami" - 05.09.2019 - ukončené

  "Výzva MAS_067/4.1/1 s prílohami" -30.08.2019 - ukončené

Výzva na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP z PRV SR 2014 - 2020, podopatrenia 7.2, 7.4., 7.5  - 12.07.2019 - Príloha k výzve na výber Odborných hodnotiteľov - ukončené

 "Výzva MAS_067/7.2/2 s prílohami"  - 28.06.2019 - ukončené

"Výzva MAS_067/7.4/2 s prílohami" - 13.06.2019 - ukončené

Napísal: Super User
Kategória:

Oznámenie o plánovanom zrušení 11. hodnotiaceho kola výzvy IROP-CLLD-Q002-512-004

Oznámenie o plánovanom zrušení 13. hodnotiaceho kola výzvy IROP-CLLD-Q002-512-002

Oznámenie o plánovanom uzavretí 12. hodnotiaceho kola výzvy IROP-CLLD-Q002-512-003

"Výzva IROP-CLLDQ002-512-003 s prílohami" aktivita B2 Zvyšovanie
bezpečnosti a dostupnosti sídiel - aktualizácia č. 2 - aktualizované k
2.5.2023 - "ďalej platná ako aktualizácia č. 3 od
29.6.2023"

15. kolo otvorenej výzvy - dátum uzatvorenia kola 28.6.2023 - výška
alokácie 744,24 €

"Výzva IROP-CLLD-Q002-512-002 s prílohami" aktivita B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry - aktualizácia č. 2 - aktualizované k 19.8.2021.

13. kolo otvorenej výzvy - dátum uzavretia kola 21.07.2023 - výška alokácie 100.000,00 €

zrušenie výzvy k 8.6.2023

"Výzva IROP-CLLD-Q002-512-004 s prílohami" aktivita B3 Nákup vozidiel
spoločnej dopravy osôb - aktualizácia č. 1 - aktualizované k 10.5.2021

11. kolo otvorenej výzvy - dátum uzavretia kola 24.07.2023 - výška alokácie 90 000 €

zrušenie výzvy k 8.6.2023

"Výzva IROP-CLLD-Q002-512-003 s prílohami" aktivita B2
Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel - aktualizácia č. 1 -
aktualizované k 23.4.2021

13. kolo otvorenej výzvy - dátum uzavretia kola 28.04.2023 - výška alokácie 744,24 € - aktualizované 23.4.2021 - účinná do 28.04.2021, ďalej platná ako aktualizácia č.2 od 02.05.2023

"Výzva IROP-CLLD-Q002-512-002 s prílohami" aktivita B1 Investície do
cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry - aktualizácia
č. 1 - aktualizované k 10.5.2021 -  neplatná verzia - ďalej platná ako aktualizácia č.2 - od 19.8.2021

"Výzva IROP-CLLD-Q002-511-001 s prílohami" aktivita A1 Podpora
podnikania a inovácií - aktualizácia č. 1 - aktualizované k 8.4.2021

aktualizované k 8.4.2021 - neplatná verzia do 11.4.2023, ďalej platná ako aktualizácia č. 2 od 12.4.2023

"Výzva IROP-CLLD-Q002-512-004 s prílohami" aktivita B3 Nákup vozidiel
spoločnej dopravy osôb - 22.10.2020 - neplatná verzia - ďalej platná ako aktualizácia č.1 od 10.5.2021

"Výzva IROP-CLLD-Q002-512-003 s prílohami" aktivita B2 Zvyšovanie
bezpečnosti a dostupnosti sídiel - 21.04.2020  - aktualizovane k 1.10.2020 - neplatná verzia - ďalej platná ako aktualizácia č.1 - od 23.4.2021

"Výzva IROP-CLLD-Q002-512-002 s prílohami" aktivita B1 Investície do
cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry - 21.04.2020 - aktualizované k 1.10.2020 neplatná verzia - ďalej platná ako aktualizácia č.1 od 10.5.2021

"Výzva IROP-CLLD-Q002-511-001 s prílohami" - 31.12.2019 - aktualizovane k 1.10.2020 - neplatná verzia - ďalej platná ako aktualizácia č.1 od 8.4.2021