MAS Dukla, o.z.

telefón: +421 905 841 959

E-mail: masdukla@masdukla.sk

Napísal: Super User

Oznámenie o plánovanom zrušení 11. hodnotiaceho kola výzvy IROP-CLLD-Q002-512-004

Oznámenie o plánovanom zrušení 13. hodnotiaceho kola výzvy IROP-CLLD-Q002-512-002

Oznámenie o plánovanom uzavretí 12. hodnotiaceho kola výzvy IROP-CLLD-Q002-512-003

"Výzva IROP-CLLDQ002-512-003 s prílohami" aktivita B2 Zvyšovanie
bezpečnosti a dostupnosti sídiel - aktualizácia č. 2 - aktualizované k
2.5.2023 - "ďalej platná ako aktualizácia č. 3 od
29.6.2023"

15. kolo otvorenej výzvy - dátum uzatvorenia kola 28.6.2023 - výška
alokácie 744,24 €

"Výzva IROP-CLLD-Q002-512-002 s prílohami" aktivita B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry - aktualizácia č. 2 - aktualizované k 19.8.2021.

13. kolo otvorenej výzvy - dátum uzavretia kola 21.07.2023 - výška alokácie 100.000,00 €

zrušenie výzvy k 8.6.2023

"Výzva IROP-CLLD-Q002-512-004 s prílohami" aktivita B3 Nákup vozidiel
spoločnej dopravy osôb - aktualizácia č. 1 - aktualizované k 10.5.2021

11. kolo otvorenej výzvy - dátum uzavretia kola 24.07.2023 - výška alokácie 90 000 €

zrušenie výzvy k 8.6.2023

"Výzva IROP-CLLD-Q002-512-003 s prílohami" aktivita B2
Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel - aktualizácia č. 1 -
aktualizované k 23.4.2021

13. kolo otvorenej výzvy - dátum uzavretia kola 28.04.2023 - výška alokácie 744,24 € - aktualizované 23.4.2021 - účinná do 28.04.2021, ďalej platná ako aktualizácia č.2 od 02.05.2023

"Výzva IROP-CLLD-Q002-512-002 s prílohami" aktivita B1 Investície do
cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry - aktualizácia
č. 1 - aktualizované k 10.5.2021 -  neplatná verzia - ďalej platná ako aktualizácia č.2 - od 19.8.2021

"Výzva IROP-CLLD-Q002-511-001 s prílohami" aktivita A1 Podpora
podnikania a inovácií - aktualizácia č. 1 - aktualizované k 8.4.2021

aktualizované k 8.4.2021 - neplatná verzia do 11.4.2023, ďalej platná ako aktualizácia č. 2 od 12.4.2023

"Výzva IROP-CLLD-Q002-512-004 s prílohami" aktivita B3 Nákup vozidiel
spoločnej dopravy osôb - 22.10.2020 - neplatná verzia - ďalej platná ako aktualizácia č.1 od 10.5.2021

"Výzva IROP-CLLD-Q002-512-003 s prílohami" aktivita B2 Zvyšovanie
bezpečnosti a dostupnosti sídiel - 21.04.2020  - aktualizovane k 1.10.2020 - neplatná verzia - ďalej platná ako aktualizácia č.1 - od 23.4.2021

"Výzva IROP-CLLD-Q002-512-002 s prílohami" aktivita B1 Investície do
cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry - 21.04.2020 - aktualizované k 1.10.2020 neplatná verzia - ďalej platná ako aktualizácia č.1 od 10.5.2021

"Výzva IROP-CLLD-Q002-511-001 s prílohami" - 31.12.2019 - aktualizovane k 1.10.2020 - neplatná verzia - ďalej platná ako aktualizácia č.1 od 8.4.2021

 

Kategória: